Solucions

ESTRATÈGIA + IMPLEMENTACIÓ = COMUNICACIÓ AMB RETORN

La comunicació és un ecosistema complex, que no respon ja a la transmissió vertical i parcel·lada d’altres temps. Hi ha una fragmentació de públics i existeixen múltiples canals, que exigeixen una estratègia global que incorpori un enfoc transversal de les accions. Treballem integrant tot el cicle, des de la generació de continguts a la distribució, per a assolir tots els grups d’interès mitjançant tots els canals. L’estratègia ha d’anar acompanyada d’una implementació que permeti obtenir els retorns desitjats. Aquesta és la millor fórmula per construir relacions duradores amb els stakeholders.